1

دستگاه روکش کنفورمال چهار محوره

 • Four-Axis selective coating machine Model: CY-460F

  دستگاه پوشش انتخابی چهار محوره مدل: CY-460F

  این تجهیزات از کنترل کامپیوتر صنعتی، سیستم عامل windowssa7 استفاده می کند.

  هدایت شده توسط موتور سروو + پیچ توپ، با عملکرد کالیبراسیون دقیق خودکار، که می تواند به طور خودکار خطاها را حذف کند.

  عملکرد پرس خودکار ردیابی تجهیزات، دقت پاشش بالاتر است، دقت تکرار بهبود می یابد، چسب از تماس با زنجیره حمل و نقل جدا می شود و چرخه تعمیر و نگهداری کاهش می یابد.

  این می تواند دو یا چند مجموعه از بدنه شیر را به طور همزمان حمل کند تا ظرفیت تولید را افزایش دهد و اسپری اتصال را تحقق بخشد.

  مجهز به شیر پوششی خیساندن خودکار و دستگاه تف کردن خودکار که می تواند از گرفتگی دهانه سوپاپ جلوگیری کند و تعمیر و نگهداری راحت و سریع است.